Nyitva: H - V: 8.30 -23.00
Asztalfoglalás: +36-1-266-2110

A CENTRÁL IMAREGGELI MISSZIÓJA

A Centrál Imareggelit nemzetünkért érzett hívő keresztény felelősségtudatunktólés őrálló tisztünktől vezéreltetve, vezetők, üzletemberek, politikusok és szolgáló testvérek közös imádsága és együttgondolkodása céljából indítottuk útjára.

Az elmúlt évtizedek megtapasztalása mentén sok százezer, millió honfitársunkkal közösen döbbenten érzékeltük mi is, hiába vált "puhábbá" és nyitottabbá a kommunista rendszer, hiába váltotta fel a demokratikus kapitalizmus és hiába zártuk le - többé kevésbé - a rendszerváltást. Magyar Emberként továbbra sem érezzük magunkat igazán boldognak, a jövőnk bizonytalan, ködbe vész. Szeretnénk jók lenni, szeretnénk ha szeretnének, ha kiszámítható jövőt ígérhetnénk utódainknak. De hiányzik ehhez az alap, nem leljük, amire építhetnénk a derűs, kiegyensúlyozott jelent és a bíztató, vállalható jövőt. Ezért kell imádkoznunk és szeretetben közösen gondolkodnunk. A keresztény lét arra ad példát, hogy az ember egész életét akarja Krisztusban tölteni. Feladatunk, hogy lelki és szakmai megújulást valósítsunk meg.
Hisszük és valljuk, Ő megmutatta és megfogalmazta milyen életvitel mellett találhatjuk meg igazi emberi valónkat, mik az alapértékei az Isten által teremtett embernek. Azt is gondoljuk, azért teremtett Isten bennünket most és ide, mert itt van dolgunk, a mai Magyarországon. Életvitelünkkel, mindennapi cselekedeteinkkel kell hitet tennünk Urunk mellett. Ránk bízott javainkat az Úr szolgálatában jó sáfár módjára kell használjuk.

Aktuális

2014-ben a Central Imareggeli a "vezetés" témakörrel foglalkozott. Lebilincselő előadásokat hallgattunk az államférfiúi léttől kezdve a vezető szíve kérdéséig. A 2014 év anyagaiból összefoglaló DVD készült, és ma már a "vezetéssel kapcsolatos" előadások könyv alakban is elérhetők.

2015-ben továbblépve a nemzet működésének fő témáit jártuk körbe, keresve - többek között - az oktatás, a kormányzás az egészségügy vagy a média Krisztusi alapelveit. Felvázoltuk a keresztyén ember és a társadalom viszonyrendszerét. Közben előadásokat hallgattunk alapvető teológiai kérdésekről, mint a Keresztyén világnézet vagy a hit és kultúra viszonyáról.

2016-ban közös gondolkodásunk fókuszába a család témáját helyeztük. Azt vizsgáljuk, mik azok a fő feladatok, kapcsolódások és viszonyok, melyek keresztyén ismérvei nem csak egy hívő család mindennapjait, de a keresztyén ember közösségi, sőt társadalmi viszonyrendszerét is jellemzik.

2017-ben még néhány előadás a családi kapcsolatok témájával foglalkozik, majd áprilistól áttérünk a keresztyén közösségi élet következő szintjére. A gyülekezetre szeretnénk figyelni: hol a gyülekezet helye Isten tervében, illetve a mi életünkben, mi a gyülekezet küldetése, hogyan működik egészségesen stb.

Somody Imre

Imareggeli

XLV. Imareggeli

XLV. Imareggeli

Miklya Luzsányi Mónika
A virtuális rém - miben mások a digitális nemzedék gyermekei
XLVI. Imareggeli

XLVI. Imareggeli

Szabados Ádám
A család misztériuma
XLIV. Imareggeli

XLIV. Imareggeli

Demeter László
Nevelés a szeretet erejével
XLIII. Imareggeli

XLIII. Imareggeli

Baczynski László
Lelki vezetés a gyülekezetben
XLII. Imareggeli

XLII. Imareggeli

Bolyki László
A gyülekezet, mint Istent imádó, dicsőítő közösség
XXXXI. Imareggeli

XXXXI. Imareggeli

Dr. Somody Imre
Milyen jövő vár az emberiségre?
XXXX. Imareggeli

XXXX. Imareggeli

Németh László
A gyülekezet, mint társadalomformáló közösség
XXXIX. Imareggeli

XXXIX. Imareggeli

Fűtő Róbert
A gyülekezet, mint szolgáló közösség
XXXVIII. Imareggeli

XXXVIII. Imareggeli

Steiner József
Közösség vagy közönség?
XXXVII. Imareggeli

XXXVII. Imareggeli

Sipos Alpár Szabolcs
Tanítványnevelés
A gyülekezet igehirdető-tanító szolgálata tagjai felé
XXXVI. Imareggeli

XXXVI. Imareggeli

Schlingloff Sándor
Életet egy haldokló világnak! - A gyülekezet igehirdető-tanító szolgálata a világ felé
XXXV. Imareggeli

XXXV. Imareggeli

Lovas András
A gyülekezet küldetése - zserepe Isten tervében és a mi életünkben
XXXIV. Imareggeli

XXXIV. Imareggeli

Pocsai Sándor
Kinek az embere vagy, hová mégy és kiéi ezek előtted…? (1Móz32:17b)
XXXIII. Imareggeli

XXXIII. Imareggeli

Sarkadi Vilmos
Szívügyeink - pénzügyeink
XXXII. Imareggeli

XXXII. Imareggeli

Szücs László
Családtervezés életre szólóan
XXXI. Imareggeli

XXXI. Imareggeli

Dr. Tolnay Lajos és Csattos Márta
Egység és különbözőség megélése a házasságban ...és azon túl
XXX. Imareggeli

XXX. Imareggeli

Suhai György
Az életfától a családfáig
XXIX. Imareggeli

XXIX. Imareggeli

Schauermann Tamás
A kérdezés művészete
XXVIII. Imareggeli

XXVIII. Imareggeli

Muzslai Gábor és Etelka
A legcsodálatosabb kihívás - szülők vagyunk egy életen át
XXVII. Imareggeli

XXVII. Imareggeli

Somody Imre
Az evangélium helyzete Európában
XXVI. Imareggeli

XXVI. Imareggeli

Tapolyai Emőke
Élet a megbocsátásban, megbocsátásban az élet
XXV. Imareggeli

XXV. Imareggeli

Sipos A. Szabolcs
A család mint szolgálatunk alapközössége
XXIV. Imareggeli

XXIV. Imareggeli

Dr. Somody Imre
Milyen Isten népe Magyarországon?
XXIII. Imareggeli

XXIII. Imareggeli

Fábri György
A Hegyi beszédtől a Twitterig

XXII. Imareggeli

XXII. Imareggeli

Ferkó Dániel
Van-e keresztyén történelemszemlélet?

Nemzeti Imareggeli Washingtonban

Nemzeti Imareggeli Washingtonban


Dr. Somody Imre összefoglalója
XXI. Imareggeli

XXI. Imareggeli

Szabados Ádám
Hogyan gondolkodjunk a hit és a kultúra kapcsolatáról

XX. Imareggeli

XX. Imareggeli

Harmathy András
Orando et laborando – imádkozz és dolgozz! A munka teológiai megközelítése

XIX. Imareggeli

XIX. Imareggeli

Fuszek Csilla
Adottságoktól a tálentumig

 
XV. Imareggeli

XV. Imareggeli

Dr. Pulay Gyula
Érvényes-e Dániel példája? gondolatok az etikus és eredményes közigazgatásról

 
XVII. Imareggeli

XVII. Imareggeli

Lak Tibor
Az egek hirdetik Isten dicsőségét

 
XVI. Imareggeli

XVI. Imareggeli

Szeverényi János
Gyülekezet – közönség, közösség, család

 
XIV. Imareggeli

XIV. Imareggeli

Dr. Győri József, Dr. Győri Gábor és Dr. Ferencz Péter
Integrált EGÉSZSÉG-ügy reménység Krisztusban

XIII. Imareggeli

XIII. Imareggeli

Győri Tamás
Az elveszett család

 
XII. Imareggeli

XII. Imareggeli

Illésy János:
Nemzetgazdaság, nemzet gazdagság egy keresztény szemével

XI. Imareggeli

XI. Imareggeli

Sípos Alpár Szabolcs
A világszemlélet alapkérdései... és válaszok, amik meghatározzák a világhoz való viszonyulásunkat

 
X. Imareggeli

X. Imareggeli

Demeter László
A keresztény oktatás-nevelés társadalomformáló hatása

IX. Imareggeli

IX. Imareggeli

Dr. Molnár Róbert
Közszolgálat Isten szerint
IX. Imareggeli

IX. Imareggeli

Somody Imre
A folytonosság nélküli jövő - avagy gyógyítsuk meg beteg nemzetünketMolnár Róbert:
Közszolgálat Isten szerint

VIII. Imareggeli

VIII. Imareggeli

Tomka János
Mi (nem) a vezető dolga?

VII. Imareggeli

VII. Imareggeli

Steiner József
A vezető missziója a kortárs környezetben
 
VI. Imareggeli

VI. Imareggeli

Suhai György előadása
A vezető szíve
 
II. Centrál Imareggeli filmje

II. Centrál Imareggeli filmje

Dr. Pálhegyi Ferenc előadása
Milyen vezető Jézus, demokrata vagy autokrata?V. Imareggeli

V. Imareggeli

Tariska Zoltán
A vezető lelki ismertetőjegyei

IV. Imareggeli

IV. Imareggeli

Bálint Éva
Amikor hiányzott a vezetés

III. Centrál Imareggeli filmje

III. Centrál Imareggeli filmje

Heizer Tamás
A jellemben rejlő hatalom

I. Centrál Imareggeli filmje

I. Centrál Imareggeli filmje

Bódis Miklós
Az államférfi képe

 
asztalfoglalás
+36-1-266-2110